System ADAR konsulting

Komplett (IT) affärssystem i NätVerk  för sågverk och hyvleri samt fristående StoppTidsUppföljning för de flesta typer av industrier med behov av driftuppföljning!

Ta kontakt med oss: 8.00 16.00 (Lunch 12.00-13.00)  Notera Kontakt

Vi levererar kompletta Windows 10 program där vi genomför installation och utbildning och när så krävs skapar vi anpassade lösningar.

Vi bygger hela affärssystemet på Microsoft Visual Studio och Actian Pervasive databasmotor.

StoppTidsUppföljnings-systemet bygger på koppling till BeckHoff industrimoduler.

ADAR = Avancerade Data Administrativa Rutiner