Allmänt

För TruckDatorer med tillhörande StreckKodsLäsare använder vi utrustning som klarar  både utlastning och inventering av virkespaket!

Till ProduktionsLinjer använder vi BECKHOFF-system för mätning av VirkesLängder och även en egen utvecklad StoppTidsUppföljning med tillhörande ProduktionsAnalys!

Våra Sågverks/Hyvel-program är testade med Windows 10 i nätverk!

vss5

För att säkerställa all DataBehandling så har vi valt att bygga ADAR-programmen kring Actian PSQL databasmotor! www.actian.com

Samtliga ADAR-program ges rätten till användning efter ingått avtal som debiteras kvartalsvis. Vi har det mest prisvärda IT-system som idag kan hyras till en låg månadskostnad. Debiteringen utgår från omfattning av program och innefattar support och regelbundna uppdateringar!

Notera att ADAR-systemet passar både till sågverk och hyvlerier där smarta funktioner till truckdatorer ingår för bland annat pakethantering för utlastning med mera.

Ladda ner SågVerksDokumentation.pdf som enkel översikt!