Installation av Chrome Remote Desktop

Om man inte redan har Google Chrome installerat så måste man börja med att installera den.

CRD01

Sedan (i Chrome) söker man på ”chrome remote desktop”. Och så klickar man på: ”Chrome Remote Desktop – Chrome Web Store – Google”

CRD02

Tryck på den blåa plus-knappen längst upp till höger: ”+ LÄGG TILL”

CRD03

När man startar Chrome Remote Desktop så kan man bli uppmanad att ange sitt (Google) e-mail och lösenord.

CRD04

När man kommer in i Chrome Remote Desktop så hittar man en knapp under ”Mina datorer” med texten: ”Kom igång”

CRD05

Sedan går man längst ned och trycker på knappen: ”Aktivera fjärranslutningar”

CRD06

Man måste godkänna för att installera (ev. flera gånger)

CRD07

Var uppmärksam på var installationsprogrammet hamnar någonstans.

CRD08

CRD09

Om man har valt att ladda ner installations-programmet i Google Chrome så trycker man längst ned till vänster, när det har laddat färdigt. (ev. måste man trycka på fler godkännanderutor)

CRD10

Välj en sexsiffrig PIN-kod

CRD11

Byt till lämpligt datornamn.

CRD12

Om man vill radera den här användaren (så inga andra kan använda den) så går man till ”Inställningar”

CRD13

Trycker på knappen: ”Koppla bort Google-kontot”

CRD14

Sedan går man längst ned till ”Visa avancerade inställningar”

CRD15

Och letar reda på länken: ”Hantera lösenord”

CRD16

Så ser man till att kryssa bort alla sparade lösenord!