Download

System ADAR konsulting avsäger sig allt ansvar för alla eventuella dataförluster eller skador i samband med användningen av de program som hämtas till egen utförd installation. I detta räknas även förlust av intäkt så väl som materiella skador och skador på verksamhet eller annan direkt eller indirekt skada.

Endast mot giltigt SupportAvtal och i dess gällande omfattning utlovas att funktionerna i de installerade programmen fungerar.

Nedanstående är länkar till program som vi använder och rekommenderar!

1. Uppdatering WindowsUpdate (Ladda ner Windows Os)

2. Windows diskrensning via PrivaZer hemsida!
3. Windows filrensning via RegisterCleaner hemsida!

4. Acrobat Reader svensk version via ADOBE hemsida!
5. Visa dina dokument på skärmen med PDF program!
6. Packa upp hämtade ADAR program med ZIP program!

7. Fjärrstyr med ThinStuff (Server/Klient)
8. Fjärrsupport och utbildning med TeamViewer
9. Backup och uppdateringar med Python

0. Skapa BOOT-enhet för WindowsInstallation RuFus

Ladda ned Dokument