Dokument

För programmens dokument! Nedastående dokument kan laddas hem för information om hur ni uppdaterar ADAR-applikationen. Var noggrann med att följa instruktionerna.

1/1. ProgramMetodik.pdf
2/1. ProgramInstallation.pdf
3/1. WinAdarStart.pdf
4/1. ProgramUppdatering.pdf
5/1. BackupKopiering.pdf
6/1. WinAdarTool.pdf
7/1. ThinRdpInstallation.pdf
8/1. RdpAnslutning.pdf
9/1. BullZipPdfPrinter.pdf

1/2. WebOrderInstallation.pdf
2/2. WebOrderSelektering.pdf
3/2. WebOrderRegistrering.pdf
4/2. WebOrderEntry.pdf (EN)

1/3. STU ProduktionsAnalys.pdf
1/4. BeckHoffLängdMätning.pdf.