Grundsystem

Nedastående programfiler kan laddas hem för uppdateringar av grundprogrammen där lagringsplatsen följer aktuella anvisningar.

1. CdSkivan.zip    Samtliga program (40mb) för installation!
2. Vb6Setup.zip    VB6 SetUpProgram (35mb) för installation!

1. Register.zip       Samtliga DataBasRegister!
2. Records.zip       Samtliga RecordBeskrivningar!
3. Databas.zip       Samtliga [PIL]DataBasRegister!
4. Helptext.zip      Samtliga ProgramHjälpTexter!

1. CdSkivan.zip     PrinterPaketProgram!
2. WebProg.zip      WebOrderProgram!

1. Sys-Sort.zip        Endast SYS-SORT-registret!
2. Sys-Rbkn.zip      Endast SYS-RBKN-registret!
3. Vsh-Text.zip       Endast VSH-TEXT-registret!

Gå till APPLIKATIONS-programmen!