Information

ADAR-systemet är framtaget för att hantera produktion med planering och försäljning med total integration. Detta berör i huvudsak sågverk och hyvlerier!

Med andra ord: från stock till faktura!adarinfo1
Innan en installation av ADAR-systemet utföres kommer först en analys att göras för att se vilka behov som föreligger och systemets totala omfattning kommer att bygga på detta till en komplett och anpassad installation!

Efter utförd installation görs en genomgång om hur alla de styrande uppgifterna skall utformas för att sedan börja med registrering av grundläggande data!

ADAR-systemet hanterar alla dess ingående VirkesPaket till avsedda Mellan / Färdig / Hyvel-lager för flexibla kontroller!

Detta upplägg ger en flexibel LagerHantering av alla de ingående VirkesPaketen med överskådliga funktioner för nödvändiga kontroller och utskrifter som användaren av ADAR-systemet önskar!

Vi utformar också PaketEtiketterna så att bästa möjliga läsbarhet åstadkomms då TruckDatorer ingår i hantering för produktion och utlastning av paket!

Vi gör också anpassade program för PaketInLäsning från valfria PLC-system för att koppla produktionen till avsett PaketLager och kopplar även StoppTidsUppföljning till detta!

Vi har lång erfarenhet av att ’skräddarsy’ lösningar till anpassade program då detta krävs! Detta gäller ofta för utformning av PaketEtiketter för märkning av VirkesPaketen där ’eget’ utseende önskas! Även koppling mot linjers PLC-er görs med anpassningar så att uppdateringar av berörda PaketLager sker automatiskt!