Längdmätning

Vi brukar använda Beckhoff system, som syns på bilden nedan, för att mäta längd av plankor, som skall buntas ihop i virkespaket.

Vi har två olika metoder att välja på för en effektiv längdmätning

  1. Var 10:e eller var 30:e centimeter sitter det en optisk givare ovanför transportbandet där plankorna matas fram, på tvären, för att läsa av hur lång varje planka är! (vi har även gjort installationer där längdinformationen skrivs på plankans ända, i realtid) Detta, första, alternativ rekommenderar vi om man redan har massor med optiska givare som tidigare har använts till ett äldre system, och kablarna redan är dragna, en till varje givare.
  2. Om man vill göra en nyinstallation så rekommenderar vi istället att man monterar endast två stycken laseravståndsmätare: En på varje sida av transportbandet, där plankorna passerar på tvären. Då mäter vi avståndet från lasermätarna till plankornas ändar, när de passerar i full fart! Sedan, i realtid, räknar vi ut den riktiga längden. (detta system kan även med fördel användas i installationer där längdinformationen, omedelbart, skrivs på plankans ända) Detta, andra, alternativ är betydligt billigare, vid nyinstallation. Eftersom det endast behövs två kablar till laseravståndsmätarna!