Medarbetare

Vårat kompetensområde berör allt från förstudie fram till färdig lösning där vi i första hand bygger allt för sågverk och hyvlerier!

Vi har utvecklat färdiga program byggda i Microsoft Visual Studio kopplade mot MariaDb SQL databas för enkel installation och minimalt behov av underhåll!
 
Sten Redmer Tel 010 10 10 641
Mob 070-754 30 20


Bo Henningsson Tel 010 10 10 642
Mob 070-673 18 40