Medarbetare

Vårat kompetensområde berör allt från förstudie fram till färdig lösning där vi i första hand bygger allt för sågverk och hyvlerier!

Vi har utvecklat färdiga program byggda i Microsoft Visual Studio kopplade mot Actian SQL databas för enkel installation och minimalt behov av underhåll!

 sten

Sten Redmer 070-754 30 20

bo

Bo Henningsson 070-673 18 40