Menysystemet

Nedan program är ADAR-systemets totala HUVUD-meny för anrop av samtliga ingående DEL-system!

iplmenyn

Hela ADAR-systemet är mudulärt uppbyggt för att enkelt kunna hantera både utveckling och underhåll av alla ingående delar. Varje modul tillhör ett DEL-system som tilldelats ett så kallat akronym där ovan markerade knapp KRV står för KontoRedoVisning! (BokföringsSystemet)

Varje DEL-system har ett eget tillhörande MENY-system för anrop av dess program och även UNDER-menyer finns kopplade till DEL-systemen!

Alla MenySystem är byggda på detta vis då hela ADAR-systemet är modulärt konstruerat!

För varje användare registreras uppgifter om behörighet och samtliga MENY-system visar endast de val av program som tilldelats!

Ovan exempel visar signaturen ADAR som användare med total behörighet till alla DEL-system!

Samtliga ADAR-program ges rätten till användning genom ett upprättat HyresAvtal som faktureras kvartalsvis och ger tillgång till support samt alla uppdateringar som sker av ingående program!

Alla uppdateringar hämtas genom nerladdningar från vår hemsida och installeras enkelt genom de avsedda programmen för detta!