Paketetiketter

För ADAR-systemet anpassas alla PaketEtiketter enligt önskemål!

etiketter1

För att hantering en VirkesPaketen skall kunna utföras med TruckDatorer väljer via att utforma PaketEtiketterna så att dess StreckKod blir läsbar från stora avstånd (upp till 10 m) och att det kan utföras genomTruckFönstren även om solfilm förekommer.

För att uppnå denna läsbarhet har vi både rekommenderat och utformat PaketEtiketterna så att vi skirver ut enliggande A4 till märkning av långsidan och valfri storlek till märkning på kortsidan av paketen.

Nedan är exempel på liggande A4 etikett med stor StreckKod som ger mycket bra läsbarhet:

etiketter2

Nedanstående är ett exempel på stående A4 etikett.

etiketter3

Vi kan rekommendera den typ av StreckKodLäsare som kallas Image Reader då den kan läsa i starkt solljus!

Alla tester vi gjort för val av utformning av PaketEtiketterna bygger på att kunna få själva StreckKoden så stor att den ger bra läsbarhet under alla väderförhållande!

Vi har också valt att skriva StreckKoden med font BarCode 128 som ger klart bästa läsbarhet!

De StreckKodLäsare vi rekommenderar till TruckDatorer är sladdlösa och gör kommunikationen via bluetoth och ger därmed också bäst rörlighet!

etiketter4