Paketlager

paketlager1

Mellanlagret
Här sparas alla de VirkesPaket som tillhör MellanLagret och de kan fördelas på före tork och torkas samt efter tork om så önskas!

Färdiglagret
Här sparas alla de VirkesPaket som tillhör FärdigLagret och som kommer från MellanLagret efter en utfördjustering där efter tork alltid gäller som status!

Hyvellagret
Här sparas alla de VirkesPaket som tillhör HyvelLagret och som kommer från FärdigLagret efter en utfördbearbetning som exempelvis: hyvlade, impregnerade, målade, osv!

För den utförda bearbetningen tilldelas VirkesPaketet en gällande UtförandeKod (ProfilKod) som därmed identifierar och bestämmer produkten!

Hantering
Då TruckDatorer och ProduktionsDatorer används för de olika ProduktionsLinjerna kan enkelt hantering av berörda VirkesPaketen för borttag från lager utföras! Därmed behöver inte LagerHanteringen skötas via administration från kontoret!

Från PaketEtiketten läses via dess StreckKoden enkelt avsedda uppgifter för att LagerHantera gällande borttag och om ProduktionsOrder används för berarbetningen ges viss spårning av VirkesPaketen samt uppgifter om mängden råvara i enheten m3 för bearbetat resultat och detta ger upplysning om produktionens förluster!

Selektering
De ovan nämnda PaketLagren hanteras via en gällande LagerKod som enkelt väljs enligt nedanstående exempel:

Fältet efter MellanLager avser TorkKoden som anges endast för MellanLagerPaket i berörda program!

För TorkKoden gäller följande: F eller T eller E enligt MellanLagrets text ovan!

F=Före tork (ej torkatT=Torkas  E=Efter tork (nedtorkat)