Pellets

För PelletsProduktion och UtLastning har ESP-systemet utvecklats med koppling till SVP-systemet för hantering av ProduktionsOrdrar eller enbart KundKopplade då detta önskas.

Syftet med ESP-systemet är att ViktMäta producerade PelletsSäckar med StreckKodsMärkning för enkel hantering vid UtLastning.

Notera att programmet är skrivet för hantering via pekskärm.