Referenser

Här visas de sågverk och hyvlerier där våra installerade program används från produktion till leverans och fakturering!

Ekeryds Trävaruaffär
etaPaketinläsning med lagerhantering och utlastning med följesedlar.
Uppföljning på paketproduktion och hyvling.


Rödins Trä
rtvPaketinläsning och  hyvling med lagerhantering och utlastning med följesedlar via kontrakt/avrop. Uppföljning på paketproduktion och hyvling.


Kurt Lagergrens Trä
kltPaketinläsning och  hyvling med lagerhantering och utlastning med följesedlar via direktleveranser och kontrakt. Uppföljning på paketproduktion och hyvling. Använder truckdatorer för utlastning.


Hoo Timber
htbPaketinläsning och  hyvling med lagerhantering och utlastning med följesedlar via kontrakt/avrop. Uppföljning på paketproduktion och hyvling.


Ljungträ
Stopptidsuppföljning med BeckHoff-systemet för såglinjen med produktionsrapporter.


Vrigstad Träförädling
Paketregistrering av alla hyvellinjer med lagerhantering och utlastning med följesedlar via kontrakt/avrop. Uppföljning på paketproduktion och hyvling. Använder truckdatorer för utlastning.

.