Referenser

Här visas de sågverk och hyvlerier där våra installerade program används från produktion till leverans och fakturering!

Rödins TrärtvPaketinläsning och  hyvling med lagerhantering och utlastning med följesedlar via kontrakt/avrop. Uppföljning på paketproduktion och hyvling.

Kurt Lagergrens TräkltPaketinläsning och  hyvling med lagerhantering och utlastning med följesedlar via direktleveranser och kontrakt. Uppföljning på paketproduktion och hyvling. Använder truckdatorer för utlastning.

Hoo TimberhtbPaketinläsning och  hyvling med lagerhantering och utlastning med följesedlar via kontrakt/avrop. Uppföljning på paketproduktion och hyvling.

Vrigstad TräförädlingPaketregistrering av alla hyvellinjer med lagerhantering och utlastning med följesedlar via kontrakt/avrop. Uppföljning på paketproduktion och hyvling. Använder truckdatorer för utlastning.

.