Stopptidsuppföljning

För ProduktionsAnalys med StoppTidsUppföljning har STU-systemet utvecklats med koppling till SVP-systemet för hantering av ProduktionsOrdrar som DriftLoggas via STU-programmen.

Detta prisvärda analys-system går även att använda med fördel på andra typer av industrier. (inte bara sågverk och hyvleri)

Syftet med STU-systemet är att TidsMäta en vald ProduktionsLinjer för att spåra viktiga DriftAvvikelser med egna uppgjorda StoppTidsOrsaker.

Notera att programmet är skrivet för hantering via pekskärm.

Systemet arbetar mot BECKHOFF industrisystem via den ArbetsDator där STU-systemet finns installerat.

Val av olika StoppTidsOrsaker registreras valfritt av användaren och de visade exemplen är angivna som huvudval och de eventuella undervalen har nästan obegränsade möjligheter.