Supportavtal

Allmänt om ADAR supportavtal

Normalt så kan inte ADAR-programmen köpas utan endast hyras!

Support/HyresAvtal innebär rätten att nyttja de ADAR-program som ingår och som också inkluderar rätten till senaste version!

Uppdateringar görs med hjälp av UppdateringsProgram och alla ADAR-program som ingår kan därmed användas med senaste version!

Via SupportAvtalet ingår ej utbildning för användning av programmen eller service och konfiguration av datorutrustning!

M.a.o så avser Support/HyresAvtalet rätten att nyttja ADAR-programmen med felrapportering och rättning av program samt tillgång av senaste version!

Ingen utryckning till plats ingår i Support/HyresAvtalet utan alla besök debiteras mot gällande pris 920:- per timma!

Eventuell uppsägning av Support/HyresAvtalet kan göras från båda parter där också en utebliven betalning utan att ha bestridits med förklaring betraktas som att avtalet är uppsagt!

Vi vet att som ett komplett SågverksSystemet så håller vi marknadens lägsta priser och baserar den aktuella månadskostnaden på ingångna moduler oberoende av antal användare eller producerade volymer. Totalt kan ett system kosta från 950:- till max 2.250:- per månad!

För det installerade ADAR-systemet ingår ett BackupSystem som utför kopieringar av alla ingående DataBasTabeller och vissa valfria DataKataloger till vår FTP-server.

Denna kopiering utförs varje vardag kväll enligt en egen angiven starttid.

Om företaget ADAR av något skäl upphör med sin verksamhet så kan alla användare fortsätta att nyttja alla ADAR-program och valfritt ta support och underhåll från annan IT-leverantör.

Enligt supportavtal ges telefontid vardagar från 0812 och 1316 annars enligt annan överenskommelse!