Truckdatorer

Vad gäller TruckDator så har vi på ADAR valt att sammarbeta med 2 starka partners som verkligen gör att vi tillsammans kan leverera och installera helhetslösningar som håller måttet för: tillförlitlighet, hållbarhet och lönsamhet!

Detta avser då datorutrusting monterad i truckar och pappersetiketter fästa på virkespaketen i valfria storlekar A5A4 för utmärkt läsbarhet med image-reader streck-kods-läsare!

TruckDator

Via TruckProgrammet som vi levererar kan LagerPlatser och UtLastning av VirkesPaketen hanteras smidigt från alla berörda truckar utan extra arbete från anna KontrorsPersonal och därmed ökas nyttjandegraden och enkelheten i logistiken!

Notera att programmet är skrivet för hantering via pekskärm.

etiketter4

Via InventeringsProgrammet sker alla avläsning och kontroll av PaketLagret smidigt med rätt underlag för korrekta LagerUppgifter till aktuella rapporter!