Trucknätverk

Vad gäller TruckNätverket så har vi på ADAR valt att använda Ubiquiti UniFi då dessa ger en enkel installation! En klar fördel är att de lätt kan konfigureras för zero-handoff-roaming.

Programteknik
För anslutning av alla TruckDatorer till DatorSystemet länkas en avsedd dator som enbart hanterar all trafik via berörda program.

Denna dator utrustas med en installation av ThinStuff XP/VS Terminal Server  (Standard).

Denna programvara ThinStuff kan också hantera WebOrderSystemet om det är installerat för ADAR-applikationen!

Antennteknik
Tekniken att använda zero-handoff-roaming ger fördelen att alla ingående AntennEnheter hanteras som om de hade samma ID och därmed kommer inte TruckDatorerna märka av att de kopplas från en antenn till en annan då de körs inom området.

Om denna eller liknande teknik inte används uppstår fördröjningar och anslutna TruckDatorer upplevs som att de tappar kontakten med datorsystemet då de förflyttas från en antenn till en annan.

Enheterna konfigureras till 2.4 GHz-bandet så att de inte kommer att konkurrera med övriga WiFi-nät som vi då rekommenderar till 5 GHZ-bandet!

Denna UniFi antenn är för yttre installation och monteras normalt på ett vinkelfäste skruvat på yttervägg.

Den har en maximal räckvidd på 200 meter.

För att ge god täckning kommer först planering för placering att göras med mätning av signalstyrkan via ett avsett program.