Virkesuppgifter

För ADAR-systemet används VirkesUppgifter enligt följande!

uppgifter1

Träslag
Deklaration av virket görs först med en TräslagsKod som är en bokstav som också kan kopplas till en siffra så exempelvis F och 1 gäller för Furu och G och 2 gäller för Gran!

Hela alfabetet AÖ kan användas tillsammans med siffrorna 19 för koppling till nummer!

Kvalitet
Deklarationen av virket görs sedan med en KvalitetsKod som är ett numeriskt värde från 0099 och till detta anges en text till enkel beskrivning!

Exempel: 14 för C14 och 24 för C24 osv.

Dimensioner
Beroende på PaketLager används dimensionerna för nominella och aktuella mått och där MellaLagerPaket inte hanterar dimensionerna med någon decimal medan de övriga PaketLagren har 3 siffror med 1 decimal för både gällande tjocklek och bredd med mått i millimeter!

Utförande
Denna deklaration av virket görs framför allt på hyvlade eller förädlade paket där UtförandeKoden också kan ses som en ProfilKod för att bestämma vilken form av bearbetning som utförts!

För att göra UtförandeKoden fexibel kan den 5-ställiga alfla-numeriska koden uppdelas i två fält där det första fältet ger 3 tecken för själva utförandet och de 2 kvarvarande används som variant vilket kan vara exempelvis typ av impregnering eller färg vid målning!

Exempel: 00000 för SÅGAT och HNTRA för HYVLAT IMPREGNERAT NTRA

Nertorkat
Deklarationen av virket görs sist med en FuktKod som är ett numeriskt värde från 0099 och samma nummer somkod används oberoende vilken PaketTyp som avses!

Då FuktKoden används ger den möjlighet att skilja på VirkesPaketen mot dess tilldelade NerTorkning i procent!

Om denna FuktKod inte ska användas så kommer värdet 00 gälla för nertorkat 17%-18% normalt!

Kodifiering
Vad gäller alla ovan beskrivna koder så bestämmer användaren själv vilken kodifiering som skall läggas upp och vad den tillhörande texten skall vara!

Samtliga registrerade VirkesUppgifter kan tilldelas VilmaBas och EAN-koder och faktureringen kan göras via Pri Handel som EDI om så önskas! Till detta kan unika ArtikelNummer kopplas till FINFO för ByggVaruHandeln med mera!

Enligt nedanstående exempel hanteras ovan beskrivna uppgifter vid exempelvis registrering av en produktionsorder:

F 24 45.0 145.0 00010 01 * Betyder: [F]->FURU [24]->KLASS C24 45.0 x 145.0 [00010]->REGEL [01]->18%

VilmaBas är byggbranschens verktyg för kvalitetssäkring av pris och artikelinformation!

PRI står för Partner Relaterat Informationsutbyte! PriHandel AB